Learn Corporation องค์กรแห่ง นวัตกรรมการศึกษา แห่งแรก ที่นำเทคโนโลยีมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อตอบโจทย์คนทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปี 2548 เรียกได้ว่าเป็น EdTech ที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานถึง 15 ปี โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากสถาบันกวดวิชา และได้ขยายกลุ่มธุรกิจเพิ่มเติมไปจนครอบคลุมการเรียนรู้ทุกช่วงวัย 
 
กล้าคิดต่าง ในยุคที่เทคโนโลยียังเป็นเรื่องไกลตัว
จุดเริ่มต้นของ EdTech เริ่มมาจากการออกแบบการเรียนของสถาบันกวดวิชา OnDemand ในปี 2548 ในตอนนั้นวิธีการสอนเป็นในรูปแบบเรียนในห้อง หรือเปิดวีดีโอเทปที่อัดไว้เปิดจอทีวีในห้องเรียน โดยนักเรียนต้องมาตามเวลาที่กำหนด ไม่มีความยืดหยุ่น
ในยุคนั้นที่การใช้สมาร์ทโฟนยังไม่แพร่หลาย แต่สถาบันกวดวิชา OnDemand มองเห็นถึง Pain Point ของผู้เรียน จึงได้ ออกแบบนวัตกรรมการศึกษา เปิดประสบการณ์เรียนรู้ใหม่ด้วยการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ และใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียน เปิดให้นักเรียนเข้ามาจองเวลาเรียนแล้วเรียนผ่านระบบได้ ง่าย สะดวกหากมีคำถามก็มีช่องทางให้สอบถาม ตามแนวคิด User-Centric Innovation ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน กล่าวคือการพัฒนานวัตกรรมโดยยึดความต้องการและพฤติกรรมของผู้ใช้เป็นหลัก
 
สร้างนวัตกรรมการศึกษาครอบคลุมทุกช่วงวัย

หลังจากที่สถาบันกวดวิชา OnDemand เริ่มประสบความสำเร็จแล้ว Learn Corporation ได้เห็นปัญหามากมายในวงการศึกษาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข จึงเริ่มขยายธุรกิจโดยการพัฒนา Solution และ นวัตกรรมการศึกษา ส่วนอื่นๆเพื่อแก้ปัญหาแต่ละส่วน ดังนี้  

 แต่ละธุรกิจเจาะกลุ่มเป้าหมายคนละกลุ่มเมื่อนำมาประกอบกันเป็นภาพใหญ่ จะเห็นได้ว่า Learn Corporation เข้ามามีบทบาทในการเรียนรู้ครอบคลุมทุกช่วงวัยซึ่งแต่ละส่วนจะส่งผลต่อกันเป็นวงกว้างเกิดเป็นผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
วัยประถม-วัยมัธยม

 •  Learn Education ผู้นำด้านนวัตกรรมในกิจการเพื่อสังคมด้านการศึกษา ด้วยระบบ ‘Blended Learning’ ที่ผสานเทคโนโลยีเข้ากับหลักสูตรของโรงเรียน เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเนื้อหาวิชาการ ช่วยให้ครูสามารถมอบการศึกษาที่มีคุณภาพแก่นักเรียนได้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม
 • OnDemand โรงเรียนกวดวิชาที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการสอน เปิดสอนในระดับประถมถึงมัธยม โดยทีมครูที่จบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ รวมถึง Ignite by OnDemand โรงเรียนกวดวิชาภาคอินเตอร์ เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อต่อยอด หรือสอบเข้ามหาวิทยาลัยในฝันทั้งภาคปกติ และภาคอินเตอร์
 • TCASter แอปพลิเคชันรวบรวมข้อมูลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย เป็นตัวช่วยให้นักเรียนสามารถวางแผนในการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ตนเองต้องการ
 • โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ร่วมพัฒนาหลักสูตรวิชาการจากOnDemand และเทคโนโลยีจากกลุ่มธุรกิจของ Learn Corporation โดยมีแนวการสอนที่โดดเด่นด้านแผนการเรียนแบบรายบุคคล ผนวกกับหลักสูตรวิชาการจาก OnDemand และทักษะภาษาอังกฤษทัดเทียมนานาชาติ พร้อมเติมเต็มทุกฝันด้วยการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21 

 


วัยมหาวิทยาลัย-วัยทำงาน

 • Skooldio สตูดิโอสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะดิจิทัล หรือทักษะที่เป็นที่จำเป็นในอนาคต ทั้งในรูปแบบเวิร์คชอป และเรียนออนไลน์

 


คุณครูผู้สอน

 • TrainKru จาก Learn Education สถาบันพัฒนาทักษะและอบรมหลักสูตร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของคุณครู มีรูปแบบการเรียนให้เลือกหลายหมวดวิชา เลือกเรียนได้ทั้ง Online, Work Shop และแบบผสมสื่อ Online


ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของ “ คนรุ่นใหม่ ”  

 • Learn Anywhere แพลตฟอร์มการเรียนรู้ทางออนไลน์ ที่รวบรวมบทเรียน และเนื้อหาจากทุกกลุ่มธุรกิจของ Learn Corporation มาไว้ที่เดียวตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ รองรับการใช้งานบน iOS, Android, Windows และ MC OS จึงสามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ทุกที่ทุกเวลา

Feature เอาใจคนรุ่นใหม่ ยุค Digital transformation

 • เรียนแบบ Streaming
 • เลือกความเร็วได้ตามต้องการ
 • จดจำการเข้าใช้ครั้งสุดท้าย ไม่ต้องเลื่อนหา
 • ดูเฉลยละเอียดได้ตลอดเวลา ด้วยระบบ Online Solution
 • ระบบ clear หากมีคำถามในบทเรียน รับประกันการตอบกลับภายใน 24 ชม.

 
Learn Corporation ยังคงมุ่งมั่นที่พัฒนาจะ นวัตกรรมการศึกษา ให้เติบโตไปอย่างมั่นคง ขนานไปกับโลกที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เพื่อดำเนินธุรกิจที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริง พร้อมสนับสนุนให้ทุกช่วงวัยประสบความสำเสร็จตามเป้าหมาย

ธุรกิจทั้งหมดของ Learn Corporation คลิกที่นี่

อ่านบทความสาระน่ารู้อื่นๆ คลิกที่นี่

ติดตาม LEARN Corporation ได้ที่