รางวัลของเรา
Philanthropy

2567

รางวัล Philanthropy หรือ รางวัลโครงการเพื่อสังคม ระดับโกลด์ จากเวที Green World Awards 2024

Reward 2566

2566

รางวัล Best HR Team (SME) หรือรางวัลทีมทรัพยากรบุคคลยอดเยี่ยม (SME) ระดับบรอนซ์ จากเวที HR Excellence Awards 2023


Reward 2566

2566

รางวัล Best Companies to Work for in Asia 2023 หรือองค์กรที่น่าร่วมงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย จากเวที HR Asia Awards 2023


The International CSR Excellence Awards 2023

2566

รางวัล The International CSR Excellence Awards 2023 (Gold - Philanthropy)


2565 รางวัลองค์กรที่น่าร่วมงานด้วยที่สุดในเอเชีย

2565

รางวัลองค์กรที่น่าร่วมงานด้วยที่สุดในเอเชีย (ประเภทองค์กรการศึกษา) จากเวที HR Asia Award 2022


รางวัล EXCELLENCE IN CSR STRATEGY (GOLD)

2565

รางวัล EXCELLENCE IN CSR STRATEGY (GOLD), MOST PEOPLE FOCUSED CEO (SILVER) และ EXCELLENCE IN THE USE OF HR TECH (BRONZE) จากเวที Human Resources Excellence Awards 2022


รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น

2564

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทองค์กรภาคเอกชนขนาดกลาง


รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

2563

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ


สมาชิกอโชก้าเฟลโลว์ (Ashoka Fellow)

2561

คุณ ธานินทร์ ทิมทอง ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกอโชก้าเฟลโลว์ (Ashoka Fellow)


ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 8 องค์กรจาก 3,500 องค์กรทั่วโลกที่ได้รับการสนับสนุนจาก EPIC Foundation

2560

บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 8 องค์กรจาก 3,500 องค์กรทั่วโลกที่ได้รับการสนับสนุนจาก EPIC Foundation


รางวัลชนะเลิศจากเวที DBS-NUS Social Venture Challenge Asia Awards Ceremony 2015

2558

รางวัลชนะเลิศจากเวที DBS-NUS Social Venture Challenge Asia Awards Ceremony 2015 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์และธนาคารดีบีเอส ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 580 โครงการ จาก 30 ประเทศในเอเชีย

(สกส.)


รางวัลความเป็นเลิศด้านการศึกษา (EdTech Excellece Award 2015)

2560

รางวัลความเป็นเลิศด้านการศึกษา (EdTech Excellece Award 2015) ที่จัดขึ้นโดย iDA ประเทศสิงคโปร์


รางวัลชนะเลิศ Change Awards

2557

รางวัลชนะเลิศ Change Awards โดยสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.)