Our Business
Learn Corporation

ก่อตั้งเมื่อปี 2548 เริ่มต้นธุรกิจภายใต้ชื่อโรงเรียนกวดวิชา “ออนดีมานด์” เป็นแห่งแรกยึดมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืนในสังคม

2548
OnDemand Education
โรงเรียนกวดวิชาวิทย์ - คณิต อันดับ 1 แห่งแรกของประเทศที่ใช้ระบบ Computer
Read More
2548
2554
Learn Education
ผู้นำด้านนวัตกรรมการศึกษาเพื่อสังคมไทย โดยมีเป้าหมายคือการยกระดับคุณภาพการศึกษา
Read More
2554
2560
Skooldio
สตูดิโอของคนอยากอัพสกิล มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้แบบผสมผสานในภาคธุรกิจ และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในภาคการศึกษา
Read More
2560
TCASter
เพื่อนคู่หูช่วยตะลุยระบบ TCAS แอพพลิเคชันที่ช่วยรวมข้อมูลในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยผ่านระบบ TCAS ไว้ในที่เดียว
Read More
Ignite by OnDemand
โรงเรียนกวดวิชาที่ช่วยให้นักเรียนก้าวไปสู่ภาคอินเตอร์รั้ว จุฬา-ม.ธ. และ มหิดลฯ ได้สำเร็จ ด้วยหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนที่ ครบ และครอบคลุมทั้งภาษาอังกฤษ วิทย์ คณิต รวมถึงทักษะต่างๆ ซึ่งมีทีมวิชาการเฉพาะด้าน ที่มาช่วยวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดก่อนส่งถึงมือทุกคน
Read More
ปัจจุบัน
LearnHub+
Co-Learning Space อีกหนึ่งธุรกิจภายใต้ Learn Corporation ที่ดำเนินธุรกิจบนความเชื่อที่ว่า “การศึกษาทำให้ชีวิตคนดีขึ้นได้”
Read More
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
สาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม
โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม มุ่งเน้นความสุขและความสำเร็จด้านวิชาการของนักเรียนเป็นสำคัญ กับแผนการเรียนรายบุคคลที่มีเป้าหมายเพื่อค้นหาตัวตนและพัฒนาศักยภาพความถนัดของนักเรียน ผ่านกระบวนการการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21
Read More
ปัจจุบัน


“อนาคตที่ดี คุณกำหนดเองได้”