กลุ่มธุรกิจและบริการ

Segments

Out - School: ธุรกิจบริการสอนพิเศษและแนะแนวการศึกษา

ให้บริการเรียนออนไลน์หรือสอนพิเศษด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียนและเนื้อหาวิชา ทั้งภาคไทย นานาชาติ ในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยเนื้อหาบทเรียนคุณภาพจากผู้สอนมากประสบการณ์ บนแพลตฟอร์ม “Learn Anywhere” ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา และบริการการเรียนที่สาขา ครอบคลุมทุกภูมิภาค ได้แก่ OnDemand, Ignite by OnDemand, TCASter, Learnneo, Premier Prep, EduSmith, Code Genius, APPA และ Learn Education

Chain School: ธุรกิจบริหารโรงเรียนเอกชน

LEARN Corporation บริหารงานโรงเรียนเอกชน และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ด้วย Education Technology หรือ EdTech จากกลุ่มธุรกิจในเครือ ทั้งหลักสูตรทักษะแห่งอนาคต และทักษะภาษาอังกฤษมาตรฐาน Cambridge International School โดยมี LSP School หรือโรงเรียนเลิร์น สาธิตพัฒนา เป็นโรงเรียนแห่งแรกที่อยู่ภายใต้การดูแล โดยการบริหารงานภายใต้ LEARN Corporation ส่งผลให้มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นสูงที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียน ได้แก่ LSP School หรือโรงเรียนเลิร์น สาธิตพัฒนา

Professional & Skills: ธุรกิจพัฒนาทักษะการทํางานแห่งโลกอนาคต และแพลตฟอร์มการเรียนรู้

ให้บริการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสําหรับองค์กร และผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการทํางานแห่งโลกอนาคตเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่าน Education Technology หรือ EdTech และผู้สอนมากประสบการณ์ ทั้งในรูปแบบการเรียนออนไลน์ Workshop หรือ Boot Camp อีกทั้งยังมีบริการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ หรือ Learning Management System ให้กับกลุ่มลูกค้าองค์กร โดยได้รับความไว้วางใจในการให้บริการ กับองค์กรชั้นนําแล้วกว่า 500 แห่ง หรือกว่าแสนคนทั่วประเทศ ได้แก่ Skooldio, Learn Bridge และ Degree Plus