นวัตกรรมการศึกษา ที่เหมาะกับทุกช่วงวัย จาก Learn Corporation

Learn Corporation องค์กรแห่ง นวัตกรรมการศึกษา แห่งแรก ที่นำเทคโนโลยีมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้…


3 EdTech นวัตกรรมการศึกษา ยกระดับการเรียนรู้ โดย LEARN Corporation

เมื่ออินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้ ก็ไม่มีอะไรมาหยุดการศึกษาได้อีกต่อไป “EdTech (Education Technology)”…


Education Technology กับการยกระดับการศึกษาของไทย

https://www.youtube.com/watch?v=eTCR8gSBv34 ปฏิเสธไม่ได้ว่า วันนี้เทคโนโลยีทั้งเครือข่ายการสื่อสารผ่านดาวเทียม…


Education Enhancement with Education Technology

https://www.youtube.com/watch?v=eTCR8gSBv34 It’s undeniable that several technologies like communication network…