นวัตกรรมการศึกษา ที่เหมาะกับทุกช่วงวัย จาก Learn Corporation

Learn Corporation องค์กรแห่ง นวัตกรรมการศึกษา แห่งแรก ที่นำเทคโนโลยีมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้…


3 EdTech นวัตกรรมการศึกษา ยกระดับการเรียนรู้ โดย LEARN Corporation

เมื่ออินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้ ก็ไม่มีอะไรมาหยุดการศึกษาได้อีกต่อไป “EdTech (Education Technology)”…