เปิด 5 Platform ห้องเรียนออนไลน์ ยุคโควิด-19 อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หลายออฟฟิศและมหาวิทยาลัยได้เข้าสู่กระบวนการทำงานที่บ้านหรือ work from home…