การศึกษา ในยุค New Normal

การศึกษา ในยุค New Normal การศึกษาไทย ในยุค New Normal นอกจากการปรับรูปแบบ New normal ในชีวิตประจำวัน “โรงเรียน”…


New Normal ชีวิตที่เปลี่ยนไปหลัง Covid 19

‘New Normal – ความปกติใหม่’ คือสิ่งที่คนทั่วโลกจะต้องปรับตัว…