4 เทคนิคสร้าง Teamwork ให้ Strong!

สำหรับมนุษย์เงินเดือน ส่วนใหญ่มักจะทำงานเป็นทีม และใช้เวลาอยู่ร่วมกันแทบจะทั้งวันในการทำงานหรือต้องทำ Project ด้วยกัน…