ผลักดันแนวคิดเด็กไทยทัดเทียมสากล

OnDemand เผย! เพราะทุกอาชีพ คืออนาคต จัดแนะแนวการศึกษาฟรีทั่วไทยครั้งที่ 12 ผลักดันแนวคิดเด็กไทยทัดเทียมสากล

OnDemand เดินหน้าจัดงาน “Success Design Forum 2024” มหกรรมแนะแนวการศึกษาฟรี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 ภายใต้แนวคิด “Your…


SUCCESS DESIGN FORUM ปี 5 งานแนะแนวการศึกษาที่ใหญ่ที่สุด

 เพราะเราชาวเลิร์นเชื่อว่า “การศึกษาทำให้ชีวิตคนดีขึ้นได้” บริษัท ออนดีมานด์ เอ็ดดูเคชั่น ได้จัดงาน Success Design…