พี่โหน่ง On Demand แชร์ประสบการณ์การทำธุรกิจจาก Fail To Success

คุณสุธี อัสววิมล (พี่โหน่ง) ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการบริหาร บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด…