MBTI คือ

MBTI คืออะไร รู้เขา-รู้เรา ผ่านสิ่งนี้ รับรองว่าทำให้เข้าใจกันและกันมากขึ้น

“ร้อยพ่อพันแม่” สำนวนนี้ยังใช้ได้ดีในปัจจุบัน เพราะมนุษย์มีความเป็นปัจเจกเฉพาะบุคคล ขนาดในครอบครัวเดียวกัน…