LEARN ดัน 2 โครงการ Social Impact

LEARN ดัน 2 โครงการ Social Impact เดินหน้ามอบทุนฯ ทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อพัฒนาการศึกษาไทยทัดเทียมสากล

LEARN Corporation ผู้นำด้าน Lifelong Learning EdTech ที่ให้ความสำคัญด้าน Social Impact หรือการสร้างผลลัพธ์เพื่อสังคม…