รวมพลังครอบครัวเลิร์น ประจำปี 2560

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ และพัฒนาความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 12 ให้กับผู้บริหาร…