เลิร์น คอร์ปอเรชั่น เฟ้นหาบุคลากรหลาก Skills เข้า LEAD Program

เลิร์น คอร์ปอเรชั่น องค์กรผู้นำด้านการศึกษาของประเทศไทย รับสมัครคนมีไฟที่จะขับเคลื่อนการศึกษาเข้า LEAD Program…