job hopper

Job hopper คือ อะไร เปลี่ยนงานบ่อยผิดไหม หรือควรเตรียมคำตอบกับที่ใหม่ยังไงดี?

เชื่อว่าใครหลายคนต่างเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง เทรนด์ Job hopper เลยเกิดขึ้น คำว่า “ไม่อดทน”…