กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สธ. ร่วมกับ จุฬาฯ และ Degree Plus เปิดหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง เร่งสปีดไทย สู่ Medical Hub แห่งอาเซียน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดย นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมฯ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย…