โรค cvs

Computer Vision Syndrome (หรือ โรค CVS) โรคสายตาของคนทำงานยุคใหม่

รู้หรือไม่ ? 90% ของผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ต่อเนื่องมากกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน จะมีปัญหาทางตาและการมองเห็น โดยมีชื่อโรคว่า…