เอ็ม บี เค ร่วมกับ เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาสำหรับโครงการ 1,000 เครื่องนี้พี่ให้น้อง

คุณสาธร อุพันวัน  กรรมการบริษัท (CEO) และ คุณกรณ์ กวีกิจอำพน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น  จำกัด…


Epic Foundation เยี่ยมชม เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น ในฐานะตัวอย่างของกิจการเพื่อสังคมด้านการศึกษา

  Epic Foundation มูลนิธิเพื่อภาคสังคมด้านเด็ก เยาวชน และการศึกษา เยี่ยมชม บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด…


Learn Education องค์กรผู้มุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงอนาคตการศึกษาของไทย ร่วมกลุ่ม Ashoka แหล่งรวมผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคต

นายธานินทร์ ทิมทอง ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด…


Learn Education Join the Ashoka group

Mr. Thanin Timthong, Co-Founder and Managing Director, Learn Education Company Limited, Social Enterprise for Education…


เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จับมือ ธนาคารแห่งประเทศไทย มอบห้องเรียน Blended Learning Solution

นายธานินทร์ ทิมทอง ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด(Learn Education) กิจการเพื่อสังคม…


เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น ร่วมสนับสนุนภาระกิจส่งเสริมการอ่านสร้างชาติ กับ มูลนิธิกระจกเงา

นายธานินทร์ ทิมทอง ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด กิจการเพื่อสังคม (Social…