5 Topic ถามตัวเองให้ชัวร์ก่อน เปลี่ยนงาน (TCASter)

ความรู้สึกเบื่อ อยากเปลี่ยนงาน”...มาจากหลายสาเหตุ อยากค้นหาตัวเอง ไม่มีความสุขกับงานที่ทำ…