เอกลักษณ์การทำงาน ของคน 3 ชาติ ที่คนไทยนำมาปรับใช้ได้

แต่ละประเทศจะมี เอกลักษณ์การทำงาน สไตล์หรือวัฒนธรรมกการทำงานที่แตกต่างกัน แต่แน่นอนว่าสิ่งที่เป็นเหมือนกันก็คือ…