โรค cvs

Computer Vision Syndrome (หรือ โรค CVS) โรคสายตาของคนทำงานยุคใหม่

รู้หรือไม่ ? 90% ของผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ต่อเนื่องมากกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน จะมีปัญหาทางตาและการมองเห็น โดยมีชื่อโรคว่า…


เอกลักษณ์การทำงาน ของคน 3 ชาติ ที่คนไทยนำมาปรับใช้ได้

แต่ละประเทศจะมี เอกลักษณ์การทำงาน สไตล์หรือวัฒนธรรมกการทำงานที่แตกต่างกัน แต่แน่นอนว่าสิ่งที่เป็นเหมือนกันก็คือ…