โรงเรียนสาธิตพัฒนา | ฝ่ายมัธยม

โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม มุ่งเน้นความสุขและความสำเร็จด้านวิชาการของนักเรียนเป็นสำคัญ กับแผนการเรียนรายบุคคลที่มีเป้าหมายเพื่อค้นหาตัวตนและพัฒนาศักยภาพความถนัดของนักเรียน ผ่านกระบวนการการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 ควบคู่หลักสูตรและบุคคลกรจาก OnDemand เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ผสมผสานเทคโนโลยีทางการศึกษาในห้องเรียน พร้อมทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษระดับนานาชาติตามมาตรฐาน Cambridge Assessment International Education เพื่อใช้ในการสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศและต่างประเทศ ได้ทั้งในระดับ IGCSE O-Level และ A-Level

3 CORE PILLARS

รู้จัก 3 เครื่องมือที่จะช่วยค้นหาตัวตน เตรียมความพร้อมด้านวิชาการและวางพื้นฐาน การใช้ชีวิตที่จำเป็นในโลกยุคปัจจุบัน

IDP (INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN)

หลักสูตรค้นหาตัวตนและศักยภาพของตนเองเพื่อการสร้างแผนพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล นำไปสู่การเรียนรู้อย่างมีความสุขและสร้างรากฐานสู่ความสำเร็จในแบบฉบับของตน

ENGLISH 4 SKILLS

หลักสูตรการเรียนรู้และสื่อสารภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน Cambridge ที่สามารถใช้สมัครเรียนต่อต่างประเทศในมหาวิทยาลัยชั้นนำได้ทั้งในระดับ IGCSE O-Level และ A-Level

21ST CENTURY COMPETENCIES

กิจกรรมพัฒนาทักษะรอบด้านเพื่อการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 อย่างมีความสุขและยั่งยืน ควบคู่กับหลักสูตร OnDemand เพื่อความเป็นเลิศด้านวิชาการ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยระดับ Ivy League ไทยและ Ivy League โลก

https://youtu.be/cj3zLyayoLo

ติดต่อ | สอบถาม

ติดต่อสอบถามเราได้โทร 02-113-1956 หรือทางช่องทางต่อไปนี้

สมัครสอบ

 

LINE OFFICIAL

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

สาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม
LIVE YOUR DREAMS TO SUCCESS
เติมเต็มทุกความฝัน สู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่


Website: Satitpattana Secondary Shool