ทีแคสเตอร์

TCASter แอปพลิเคชันรวบรวมข้อมูลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยผ่านระบบ TCAS ไว้ในที่เดียว เพื่อให้นักเรียนเปรียบเทียบและสามารถวางแผนในการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ตนเองต้องการ

นอกจากนี้ยังมีการจัดสอบ TCASter MOCK Exam สนามสอบ TCAS จำลอง ด้วยข้อสอบที่มีคุณภาพเทียบเท่าข้อสอบจริง

เว็บไซต์หลัก TCASter