เลิร์น นีโอ

Learnneo แอปพลิเคชันการเรียนรูปสำหรับนักเรียนระดับประถมและมัธยม ช่วยให้นักเรียนส่วนใหญ่ของประเทศ

สามารถเข้าถึงเนื้อหาวิชาการที่มีคุณภาพ โดดเด่นด้วยเนื้อหา และฟีเจอร์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน เช่น

  • สรุปเนื้อหา และ Short Note 
  • เรียนแบบ Streaming 
  • เลือกความเร็วได้
  • จดจำการเข้าใช้ครั้งสุดท้าย ไม่ต้องเลื่อนหา 

เว็บไซต์หลัก เลิร์น นีโอ