อิกไนท์ บาย ออนดีมานด์

Ignite by OnDemand โรงเรียนกวดวิชาภาคอินเตอร์อันดับ 1
ด้วยหลักสูตรที่ครอบคลุมทั้งวิชาภาษาอังกฤษ วิทย์ คณิต รวมถึงกิจกรรมที่พัฒนา Academic Skills

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่พัฒนาทักษะด้าน Life Skills เพื่อให้นักเรียนได้ค้นหาตัวตน สร้าง Connection และต่อยอดทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นในอนาคต ผ่านเส้นทางของ Pathway to Success

เว็บไซต์หลัก Ignite by OnDemand