เอ็ดดูสมิธ

EduSmith สถาบันบริการ counseling สำหรับผู้ที่สนใจไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

ครอบคลุมตั้งแต่วัยมัธยม ตลอดจนวัยทำงานที่สนใจศึกษาคอร์สเสริมทักษะ หรือต่อยอดความรู้ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศชั้นนำ เช่น คอร์ส Summer สำหรับมัธยม, MBA สำหรับวัยทำงาน

เว็บไซต์หลัก เอ็ดดูสมิธ