ดีกรีพลัส

Degree Plus คือ Open Education Platform ที่รวบรวมอาจารย์ตัวท็อปจากทุกมหาวิทยาลัยไว้ที่เดียว เปิดสอนหลักสูตรวิชาสมัยใหม่ เช่น Blockchain, Digital Economy, Bioinformatics, Finance, Marketing และ Bussiness ในรูปแบบคลาสเรียนสด Workshop และ Self-paced Online Courses

เปิดสอนหลักสูตร Certificate Programs ที่สามารถโอนหน่วยกิตไปต่อยอดระดับปริญญา พร้อมเชื่อมธนาคารเครดิต หรือ Credit Bank โดยไม่จำกัดอยู่เพียงในรั้วมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์หลัก ดีกรีพลัส