โคดจีเนียส

Code Genius สถาบันสอน Coding อันดับ 1 ในไทยที่แรกที่มีคอร์สเรียนต่อเนื่อง วางรากฐานอย่างถูกต้อง

ตั้งแต่การเรียนแบบกิจกรรมสำหรับนักเรียนวัยประถมไปจนถึงการเรียนเขียนโปรแกรมระดับสูง

เว็บไซต์หลัก โคดจีเนียส