แอปปา

Appa ที่ปรึกษาในการเรียนต่อประเทศอังกฤษ อเมริกา และออสเตรเลีย ทั้งในระดับมัธยมศึกษา ปริญญาตรี และปริญญาโท  มุ่งผลักดันศักยภาพที่แตกต่างของผู้เรียนในแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนต่อในระดับมัธยมจนถึงปริญญา การเปิดประสบการณ์ Summer Camp ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศชั้นนำ หรือคอร์สเสริมความรู้ภาษาเพื่อใช้สมัครสอบ

นอกจากนี้ Appa ยังดูแลในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การสมัครเรียน, ตรวจ SOP, Resume, รวบรวมเอกสาร, ยื่นวีซ่า และช่วย Research สถาบันที่เหมาะสมกับเป้าหมายของผู้เรียนอย่างแท้จริง

เว็บไซต์หลัก APPA