LEARN ดัน 2 โครงการ Social Impact

LEARN ดัน 2 โครงการ Social Impact เดินหน้ามอบทุนฯ ทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อพัฒนาการศึกษาไทยทัดเทียมสากล

LEARN Corporation ผู้นำด้าน Lifelong Learning EdTech ที่ให้ความสำคัญด้าน Social Impact หรือการสร้างผลลัพธ์เพื่อสังคม เดินหน้ามอบทุนการศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ในโครงการ “LSP Academic Excellence Scholarship 2024” และ “ทุนเปลี่ยนชีวิต ปี 5” ภายใต้การดำเนินงานของ “มูลนิธิเลิร์น” เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสเข้าถึงบทเรียนคุณภาพ ตอกย้ำจุดยืนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สู่การพัฒนาเยาวชนไทยทัดเทียมสากล

นายสาธร อุพันวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “LEARN Corporation ในฐานะองค์กรที่มุ่งพัฒนาสังคมด้วยการเรียนรู้  ให้ความสำคัญด้าน Social Impact หรือการสร้างผลลัพธ์ให้สังคมพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น ในปีนี้ Social Impact เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่จะมีบทบาทครอบคลุมทั้งเรื่องสังคม สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และแน่นอนว่า เรื่องการศึกษายังเป็นเรื่องหลักที่เราโฟกัสและต้องการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ปัญหาด้านการศึกษาไทย หลัก ๆ สาเหตุมาจากความยากจนและขาดโอกาสเข้าถึงบทเรียนคุณภาพ เราอยากมีส่วนร่วมแก้ไขเรื่องนี้จึงผลักดันโครงการทุนการศึกษาที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง แบ่งเป็น 2 มิติ คือ มิติในโรงเรียน กับโครงการ ‘LSP Academic Excellence Scholarship’ เป็นโครงการทุนการศึกษาในโรงเรียน LSP School หรือโรงเรียนเลิร์น สาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ให้กับนักเรียนวัยมัธยมที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ ประกอบด้วยค่าเล่าเรียน ค่าหอพัก ค่าชุดนักเรียน และค่าสอบแข่งขันในเวทีต่าง ๆ โดยโครงการนี้ ดำเนินงานมาเป็นปีที่ 4 มอบทุนให้กับนักเรียนแล้วกว่า 160 ทุน  ส่วนมิตินอกโรงเรียน เรามีโครงการ ‘ทุนเปลี่ยนชีวิต’ โครงการทุนหลักสูตรการศึกษาที่เดินหน้าต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ด้วยการมอบคอร์สเรียนคุณภาพจากธุรกิจแนะแนวการศึกษาในเครือ อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากพาร์ตเนอร์มอบอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็ก ๆ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีนักเรียนในโครงการแล้วกว่า 8,000 คน ทั้งนี้ 2 โครงการดังกล่าว ดำเนินงานภายใต้ ‘มูลนิธิเลิร์น’ กับเป้าหมายหลักคือการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาความคิดและความสามารถเด็กไทยทัดเทียมนานาชาติต่อไป”

LSP Academic Excellence Scholarship สนับสนุนทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวนให้กับเยาวชนไทยระดับมัธยมที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้เข้าเรียนใน LSP School หรือโรงเรียนเลิร์น สาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม โรงเรียนแนวคิดใหม่ที่เน้นความสุขและความสำเร็จของนักเรียนเป็นสำคัญ พร้อมปลูกฝังความรู้ด้านวิชาการ ทักษะภาษาอังกฤษ การใช้ชีวิต และทัศนคติแบบพลเมืองโลก สำหรับเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนทุน คือ กำลังศึกษาในระดับมัธยมต้น หรือปลาย, GPA เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน 3.75 ขึ้นไป, รายได้ครอบครัวไม่เกิน 40,000 บาทต่อเดือน หรือต่อบุตรหนึ่งคน และมีผลงานทางวิชาการ เช่น ผลสอบ สอวน., IJSO, สพฐ., เพชรยอดมงกุฎ ฯลฯ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 มี.ค. 67 หรือจนกว่านักเรียนทุนจะเต็มจำนวน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3sV1TWn หรือ FB: LSP Learn Satit Pattana

ทุนเปลี่ยนชีวิต สนับสนุนหลักสูตรการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนให้กับเยาวชนไทยระดับมัธยมปลายที่มีความมุ่งมั่น ผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสเข้าถึงหลักสูตรการเรียนคุณภาพ ได้แก่ OnDemand, Premier Prep by OnDemand, Farose Academy, Da’Vance และ TCASter นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่ช่วยฝึกฝนแนวคิดการสร้างประโยชน์ต่อสังคมและทัศนคติการใช้ชีวิต เพื่อปลูกฝังการเป็นบุคลากรโลกที่มีคุณภาพต่อไป สำหรับเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนทุน คือ ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลาย, มีผลการเรียน GPA 3.00 ขึ้นไป, รายได้ครอบครัวไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. – 31 ธ.ค. 67 หรือจนกว่านักเรียนทุนจะเต็มจำนวน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.learn.co.th/ทุนเปลี่ยนชีวิต