Epic Foundation เยี่ยมชม เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น ในฐานะตัวอย่างของกิจการเพื่อสังคมด้านการศึกษา

 


Epic Foundation มูลนิธิเพื่อภาคสังคมด้านเด็ก เยาวชน และการศึกษา เยี่ยมชม บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านนวัตกรรมการศึกษาในเครือ เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัดในฐานะองค์ตัวอย่างที่สามารถแก้ไขปัญหาสังคมในวงกว้างผ่านการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศ โดยมีนายธานินทร์ ทิมทอง ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ให้การต้อนรับและอธิบายแผนงานขององค์กรฯในอนาคต ณ สำนักงาน บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น เมื่อเร็วๆนี้
ขอบคุณข้อมูลจาก bangkok-today.com