เลิร์น คอร์ปอเรชั่น เฟ้นหาบุคลากรหลาก Skills เข้า LEAD Program

เลิร์น คอร์ปอเรชั่น องค์กรผู้นำด้านการศึกษาของประเทศไทย รับสมัครคนมีไฟที่จะขับเคลื่อนการศึกษาเข้า LEAD Program เพื่อเรียนรู้ธุรกิจการศึกษาและจัดการ Project ท้าทาย โดยมีการพัฒนาของระบบการศึกษาไทยเป็นแรงขับเคลื่อน
​บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกอบไปด้วยหลากหลายหน่วยธุรกิจ อาทิ Learn Education กิจการเพื่อสังคมด้านการศึกษา ผู้พัฒนาหลักสูตร Trainkru หรือหลักสูตรอบรมครูแบบออนไลน์และสื่อผสม มีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของการศึกษาไทย Skooldioผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาองค์กรและการศึกษา ผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่น TCASter หรือคู่หูพิชิตการสอบ TCAS ของเด็กมัธยมปลายซึ่งปัจจุบันมีเครือข่ายผู้ดาวน์โหลดกว่า 3 แสนคนทั่วประเทศ โรงเรียนกวดวิชาออนดีมานด์ตลอดจน Kid Hero โปรแกรมสอนด้านความคิดและ Logic ต่างๆ ให้แก่เด็ก 5-13 ปี และอีกหลายหลายหน่วยธุรกิจที่มีเป้าหมายเพื่อการขับเคลื่อนเยาวชนไทยผ่านการศึกษาและเทคโนโลยีและการสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

​โดยนางสาวนันท์ลภัส สันติสิธรรม ประธานเจ้าหน้าที่สายกลยุทธ์ บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด เผยว่า “ Lead Program เกิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเป็นผู้นำด้านการศึกษาร่วมกับด้านเทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาที่ตอบโจทย์ Lifelong Learning หรือการเรียนรู้ในทุกช่วงชีวิต ด้วยศักยภาพของเลิร์น คอร์ปอเรชั่น ที่เป็นองค์กรการศึกษาที่หลากหลายกลุ่มธุรกิจ มีเป้าหมายสูงสุดคือการเป็นกระทรวงศึกษาฯภาคเอกชน มีโจทย์ใหญ่คือการลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาของไทย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ประกอบไปด้วย 6C ได้แก่ Critical Thinking (การคิดวิเคราะห์) Creativity (ความคิดสร้างสรรค์) Collaboration (การประสานงานกับผู้อื่น) Communication (การสื่อสาร) Character (คุณลักษณะ) และ Citizenship (ความเป็นพลเมือง) ซึ่งหลายประเทศกำลังเร่งพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ตอบโจทย์ทักษะเหล่านี้ ดังนั้น คนที่เข้าร่วม LEAD Program ทุกคนจะได้รับโอกาสการทำงานและมีพื้นที่ในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ โดยมีระยะเวลาประมาณ 10 เดือนที่ทุกคนจะได้รับ Project ที่สำคัญเพื่อเรียนรู้ธุรกิจการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ อาทิ Project เรื่อง Coding ซึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและท้าทายกลุ่มคนด้านการศึกษาอย่างมากในปัจจุบัน โดยจะทำอย่างไรให้ Coding เข้าถึงทุกคน เข้าถึงเด็กแต่ละ Level ให้เร็วที่สุด หรือแม้แต่ทักษะภาษาอังกฤษของเด็กๆ ถือเป็นอีกหนึ่ง Project ที่ท้าทาย โดยในหลักสูตรจะมีการ Coaching Training และ Feedback อย่างต่อเนื่อง”

​“ทั้งนี้ผู้ที่สมัครไม่จำเป็นจะต้องเป็นเด็กจบใหม่ อาจจะมีประสบการณ์มาแล้วสัก 2-3 ปี แต่อายุต้องไม่เกิน 30 ปี และไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่มาจากองค์กรหรือมีทักษะทางด้านการศึกษาเพียงอย่างเดียว เพราะเราต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีไฟแรงและมีศักยภาพสูงในหลายๆด้านมารวมกัน เพื่อช่วยกันคิด ช่วยกันทำ และช่วยกันพัฒนา เพราะสุดท้ายแล้ว การศึกษาของไทยจะพัฒนาได้จะต้องประกอบไปด้วยศาสตร์และเครื่องมือต่างเข้ามาช่วยกัน อีกทั้งปัจจุบันบุคลากรในองค์กรต่างเป็นรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความรู้ด้านเทคเยอะเป็นทุนเดิม ทำให้ผู้ที่เข้ามาสามารถที่จะเรียนรู้ได้ตลอดเวลา อาจจะเรียนรู้จากเพื่อนรอบข้าง จากหัวหน้า จากผู้บริหาร โดยเป็นการทำงานระหว่างคนรุ่นใหม่ที่สนุก ท้าทาย และด้วยธุรกิจการศึกษาเองที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์ในตัวเอง” นางสาวนันท์ลภัส กล่าวเสริม
​LEAD Program เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2562 โดยสามารถติดตามการรับสมัครได้ที่ Facebook: Learn Corporation หรือ Link: http://bit.ly/2C4YuGy