เด็ก LSP เผย “เรียนอย่างมีสุข-สำเร็จ” เกิดขึ้นได้จริง! ม.6 คว้าชัยเข้ามหา’ลัย-ได้ทุนฯ มากที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียน

LSP School (Learn Satit Pattana School) หรือโรงเรียนเลิร์น สาธิตพัฒนา ภายใต้การดำเนินงานของ LEARN Corporation เน้นการพัฒนาหลักสูตรการเรียนตอบโจทย์ครอบครัวรุ่นใหม่ ด้วย Personalised Learning หรือเรียนตามความสนใจและเป้าหมายของตนเอง ส่งเสริม “การเรียนอย่างมีความสุขและความสำเร็จ” กับตัวเลขนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2566 กว่า 99% และนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีกว่า 25% ของทั้งระดับชั้น ซึ่งเป็นตัวเลขสูงที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียน

 

 

นายวิศรุต วิญญูเอกสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ LSP School เผยที่มาของความสำเร็จนี้ว่า “เราพบว่าไทยเด็กไม่รู้ว่าตนเองอยากเรียนอะไร ทำให้เด็กต้องเลือกเรียนในหลักสูตรที่ครอบคลุมไว้ก่อน ส่งผลให้ต้องแบกภาระเกินจำเป็นจนเกิดความเครียดและไม่มีความสุขในการเรียน LSP School จึงพยายามแก้ปัญหานี้ ด้วยหลักสูตร Personalised Learning ที่จะมีคุณครู IDP (Individual Development Plan) หรือครูที่ปรึกษาแผนการเรียนรายบุคคล คอยผลักดันให้เด็กรู้จักตนเอง สามารถวางอนาคตและพุ่งตรงไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ ประกอบกับเนื้อหาการเรียนจากผู้เชี่ยวชาญ เช่น เรียนวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์ กับ OnDemand หรือติวภาษาอังกฤษเพื่อสอบในไทยและต่างประเทศกับ Ignite by OnDemand, Premier Prep, EduSmith ตลอดจนแนะแนวการสอบและปรึกษาการเลือกอันดับมหาวิทยาลัยกับ TCASter นอกจากนี้ สิ่งที่โรงเรียนให้ความสำคัญที่สุด คือการผลักดันศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนอย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่ว่าเขาจะชอบหรือสนใจอะไรโรงเรียนก็จะพยายามจัดหาวิชาเรียนให้ เพื่อให้เกิดการเรียนอย่างมีความสุข มุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จตามที่นักเรียนตั้งใจ อย่างล่าสุด ผลสอบปี พ.ศ. 2566 สร้างความภาคภูมิใจให้คุณครูและทีมงานเป็นอย่างมาก เพราะนักเรียน ม.6 LSP School ผ่านการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศกว่า 99% อีกทั้งยังได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยกว่า 25% ของทั้งระดับชั้น ซึ่งถือเป็นตัวเลขความสำเร็จด้านวิชาการที่สูงที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียน และยังเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าการพัฒนาหลักสูตรของเรามาถูกทาง ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาเด็กให้เติบโตเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพและพัฒนาประเทศต่อไป”

 

 

ด้าน นางสาวณิชา จิรพันธ์โชติกุล นักเรียนชั้น ม.6 LSP School สอบติดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยว่า “หนูรู้ว่าตนเองอยากเป็นแพทย์ จึงวางเป้าหมายที่จะสอบคณะแพทย์ไว้ตั้งแต่แรก โดยหลักสูตร Personalised Learning สนับสนุนให้หนูได้เรียนตามเป้าหมาย ลดความกดดันในวิชาเรียนที่ไม่จำเป็น ทำให้เรียนอย่างมีความสุข บวกกับวิชาเรียนของ OnDemand และการติวสอบระบบ TCAS, วิชา Upskill ที่โรงเรียนจัดเตรียมให้ ทำให้หนูได้ฝึกทำโจทย์ก่อนสอบจริง ส่วนนี้ช่วยหนูเรื่องการสอบติดแพทย์ได้มากค่ะ” 

 

นางสาวสุตาภัทร คำยอด นักเรียนชั้น ม.6 LSP School สอบติดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เสริมว่า “เป้าหมายของหนูคือคณะทันตฯ โดยที่โรงเรียนจะมีวิชาที่ได้ลงมือทำจริงเพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงกับคณะเป้าหมาย เช่น วิชา Medical Lab & Research ถือเป็นวิชาเปิดโลกการเรียนรู้กลุ่มแพทย์ของหนู ทำให้หนูมั่นใจในสายที่เลือกเรียนและตอกย้ำว่าหนูจะมีความสุขในคณะเป้าหมายที่เลือกไว้ อีกทั้งช่วงใกล้สอบโรงเรียนจะจัดวิชาเรียนเพื่อเตรียมพร้อมก่อนสอบให้ ช่วยให้หนูสอบติดคณะทันตแพทยศาสตร์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ค่ะ”

 

นายกันตภณ สมพงษ์ นักเรียนชั้น ม.6 LSP School สอบติดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทิ้งท้ายว่า “ในตอนแรกผมยังไม่รู้ว่าอยากเรียนอะไร จึงปรึกษาคุณครู IDP จนพบว่าชอบวิชากฎหมาย และโรงเรียนก็สนับสนุนให้ผมตั้งชมรมกฎหมาย ชวนเพื่อน ๆ ทำกิจกรรมเกี่ยวกับกฎหมายร่วมกัน ซึ่งชมรมนี้ทำให้ผมได้ทำกิจกรรมสนุก ๆ หลากหลายเลยครับ โดยช่วงใกล้สอบที่ผ่านมา โรงเรียนจัดตารางให้ผมได้ปรึกษากับ TCASter ที่ปรึกษาการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ช่วยแนะนำผมเรื่องการเลือกคณะและโฟกัสเฉพาะวิชาที่จำเป็น ทำให้สามารถสอบติดคณะนิติศาสตร์ได้”

 

LSP School หรือโรงเรียนเลิร์น สาธิตพัฒนา เดิมใช้ชื่อโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม อยู่ภายใต้การดำเนินงานของ LEARN Corporation ผู้นำด้าน Lifelong Learning EdTech ที่เน้นการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสอดคล้องกับความต้องการของครอบครัวยุคใหม่ ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาตัวตนของนักเรียนให้สุดทาง หรือ Be the best in your way โดยระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา LEARN Corporation พิสูจน์การบริหารงานด้วยตัวเลขนักเรียนที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด และผลการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยปี พ.ศ. 2566 สูงที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียน ดูข้อมูล LSP School ได้ที่ FB: LSP Learn Satit Pattana หรือ www.lsp.ac.th