รวมพลังครอบครัวเลิร์น ประจำปี 2560

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ และพัฒนาความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 12 ให้กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ของบริษัทฯและบริษัทในเครือเลิร์น ทั่วประเทศ กว่า 500 คน ภายใต้ Concept “The Olympic Learn’s Day เฮลั่นหาด 2017” ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมสันทนาการ, การแข่งขันกีฬา, การแสดง และการมอบรางวัลต่างๆ โดยกิจกรรมทั้งหมดมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และส่งเสริมความสามัคคีการทำงานเป็นทีม ภายในองค์กร ณ โรงแรม The Heritage Pattaya จ.ชลบุรี