พี่โหน่ง On Demand แชร์ประสบการณ์การทำธุรกิจจาก Fail To Success

คุณสุธี อัสววิมล (พี่โหน่ง) ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการบริหาร บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ร่วมแชร์ประสบการณ์ในฐานะผู้ประกอบการสถาบันกวดวิชาออนดีมานด์ ในหัวข้อ “เส้นทางการทำธุรกิจจาก Fail To Success”  ในงาน DPU eXplore Series เปิดประสบการณ์ PLAYFESSIONAL ชอบทางไหนต้อง “ไปให้สุด” โดยมีคุณชื่นชีวัน วงษ์เสรี (ผู้ร่วมก่อตั้ง Globish) และคุณฐิติพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์  (CEO- and Co-Founder SkillLane) ร่วมเป็นวิทยากรในงานด้วย ณ อาคาร 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เมื่อเร็วๆนี้
งาน DPU eXplore Series เปิดประสบการณ์ PLAYFESSIONAL ชอบทางไหนต้อง “ไปให้สุด” จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเข้าใจถึงระบบ E-Learning Platform และการสร้างรายได้จากการเป็นติวเตอร์ รวมถึงการปรับตัวและรับมือกับธุรกิจ  Start Up พร้อมทั้งแนะนำวิธีคิดการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอีกด้วย ตลอดทั้งงานจะเป็นการแชร์ประสบการณ์จากการทำงานและการสร้างธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นจากพี่โหน่ง จนมาเป็น On-Demand กระทรวงศึกษาภาคเอกชนที่ตั้งเป้าหมายไว้อย่างทุกวันนี้