“นวัตกรรมเพื่อสังคม” ที่สร้างรายได้ สร้างสุขภาพ สร้างความสุข ให้แก่สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม

งานนวัตกรรมเพื่อสังคม แก้ปัญหาพร้อมสร้างรายได้ สร้างสุขภาพ สร้างความสุข “Social Innovation in the City”

ภายในงานพบกับกิจกรรมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ หลากหลายกิจกรรม สนใจเข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนได้ที่ >> https://www.innovationthailand.org/ite2019/workshop/
เชิญผู้สนใจ “นวัตกรรมเพื่อสังคม” ที่สร้างรายได้ สร้างสุขภาพ สร้างความสุข ให้แก่สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม
พบกันได้ที่งาน “INNOVATION THAILAND EXPO 2019 (ITE 2019)”
ในวันที่ 3-5 ตุลาคม 2562
ณ สามย่านมิตรทาวน์ ถนนพระรามที่ 4 กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> www.innovationthailand.org/ite2019
งาน ITE2019 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Social Innovation in the City” เพื่อสื่อถึงการเกิดขึ้นของสังคมเมืองในปัจจุบันและการขยายตัวของเมืองในพื้นที่ต่างๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคมตามมามากมาย ซึ่ง “นวัตกรรมเพื่อสังคม” (Social Innovation) สามารถนำไปช่วยลดความเหลื่อมล้ำของคนในเมือง ยกระดับคุณภาพชีวิตและดูแลสุขภาพให้ดีขึ้น ช่วยให้การใช้ชีวิตในสังคมเมืองมีความสุขขึ้น รวมถึงลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการขยายตัวของเมือง
• งานแสดงและจำหน่ายนวัตกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ที่มีความหลากหลายมากที่สุดของประเทศ
• งานที่รวบรวมผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตของทุกคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมในงานเดียว ตั้งแต่เด็ก วัยทำงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส