LEARN’s Story

LEARN’s Story

เรื่องราวของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มี “Passion” ด้านการศึกษา ร่วมกันใช้ประสบการณ์และความสามารถพัฒนาการศึกษาไทย โดยมี LEARN Corporation เป็นพื้นที่สนับสนุน เพื่อพัฒนา EdTech เป็นเครื่องมือส่งต่อการศึกษาให้เข้าถึงคนและสังคมอย่างยั่งยืน

การศึกษาไปได้มากกว่าที่เราคิด ยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมากเท่าไหร่ ยิ่งต้องการการเรียนรู้เพื่อเข้ากับเทคโนโลยีมากขึ้นเท่านั้น

– สาธร อุพันวัน CEO บริษัท LEARN Corporation –

“สิ่งที่สำคัญมาก ๆ ในระบบการศึกษา คือเครื่องมือหาความฝัน หาตัวตนของเด็ก เพื่อให้เด็กเป็น Self Directed Learner สามารถตัดสินใจและลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดหรือชอบ

– กิตติประภา จิวะสันติการ Executive Director บริษัท LEARN Corporation –

“ไม่ต้องเป็นที่หนึ่งก็ได้ ขอแค่ เรียนมาแล้วประกอบอาชีพ ดูแลตัวเอง ดูแลคนรอบข้างได้ ผมว่าแค่นี้มันก็คุ้มค่าแล้วที่เราได้ทำสิ่งนี้กัน

– สรณภพ เทวปฏิคม Teacher และ Product Owner บริษัท LEARN Corporation –

“การศึกษาเป็นปัญหาที่สเกลใหญ่มาก การแก้โจทย์คนเดียวแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ที่นี่ทำให้เราเจอเพื่อนที่แพสชันกับโจทย์เดียวกัน แล้วก็พร้อมจะลุยแก้ปัญหาไปด้วยกัน

– วรพล รัตนพันธ์ General Manager บริษัท Degree Plus ในเครือ LEARN Corporation –

“จะมีผู้ปกครองเขียนมาขอบคุณที่ช่วยให้ลูกเขาได้มีโอกาสไปสัมผัสประสบการณที่ต่างประเทศ คอมเมนต์เล็ก ๆ นี้ คือกำลังใจ และมัน Impact กับคนทำงาน สิ่งที่เราทำมันเห็นผลแล้ว

– ณัชชา พลาพิภัทร Managing Director บริษัท APPA ในเครือ LEARN Corporation –

ร่วมงานกับ LEARN Corporation