อยากให้ลูกประสบความสำเร็จและมีความสุข พ่อแม่ควรส่งเสริมการเรียนรู้อะไรบ้าง?

เรียนเก่งอย่างเดียวพอไหม? แล้วถ้าอยากให้ลูกสอบติด พูดภาษาอังกฤษคล่อง ใช้ชีวิตนอกห้องเรียนเป็น ควรส่งเสริมลูกอย่างไรดี
.
พ่อแม่หลายคนอาจโตมาในยุคที่เชื่อว่าถ้าลูก “เรียนเก่ง” ก็มั่นใจไป 90% แล้วว่าลูกจะมีอนาคตที่ดีและชีวิตที่สวยงามรออยู่ แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป “เรียนเก่ง” อย่างเดียวพอจริง ๆ ไหม?
ลองหลับตาจินตนาการดูว่าถ้าลูกของเราในห้องเรียนคะแนนพุ่งสูง แต่พอเดินออกนอกห้องเรียนมาเจอฝรั่ง กลับเก้ ๆ กัง ๆ ไม่กล้าใช้ภาษาที่เรียนมา!? ในห้องเรียนสอบแข่งกับใครก็ชนะ แต่พอจะเข้ามหาวิทยาลัยที่ตั้งใจกลับไปไม่ถึงฝัน!? ในห้องเรียนเป๊ะทุกกระเบียดนิ้ว แต่ชีวิตนอกห้องเรียนขาดประสบการณ์ เข้ากับคนอื่นแทบไม่ได้!? เรียนเก่งเกินใคร แต่เพื่อน ๆ รอบตัวพากันชักนำไปในทางที่ผิดและลูกเราปฏิเสธไม่เป็น!?
เพราะการเรียนเก่งอย่างเดียวมันอาจไม่พอในศตวรรษนี้ กับโลกที่ต้องการทั้งคนเก่งและเอาตัวรอดเป็น การส่งเสริมลูกและการเลือกโรงเรียนให้ลูกสมัยนี้จึงไม่ใช่เลือกแค่โรงเรียนที่จะส่งลูกไปเพื่อให้เรียนเก่งเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีปัจจัยรอบด้านที่จะทำให้ลูกสามารถเรียนได้อย่างมีความสุขตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโรงเรียน

อยากให้ลูกเรียนเก่ง

เคยไหม? คะแนนสอบพุ่งสูง เพราะเด็กวิ่งไล่ตามคะแนนสอบเพื่อให้ได้ที่หนึ่ง แต่เมื่อออกนอกห้องเรียน เด็กไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร ทำอะไรได้ดี หรือถนัดอะไร มีแค่คะแนนสอบสูง ๆ แต่หาตัวเองไม่เจอ เพราะการยัดเยียดให้ลูกต้องเรียนเก่งโดยไม่สนใจว่าลูกชอบอะไร มีศักยภาพด้านไหน และใช้มาตรฐานเดียวในการบอกว่าคนนั้นเก่งหรือไม่เก่งนั้นอาจทำร้ายลูกได้ พ่อแม่จึงควรยึดลูกเป็นหัวใจสำคัญว่าถนัดสิ่งไหน เพื่อส่งเสริมลูกได้อย่างตรงเป้าที่สุด

ใช้ชีวิตนอกห้องเรียนเป็น

เคยไหม? ในห้องเรียน ลูกเราคือเด็กเก่งที่สุด คุณครูชื่นชม แต่ออกจากห้องเรียนมา แทบไม่เคยมีประสบการณ์ชีวิตด้านอื่น ๆ เลย หลายครั้งที่เราพบเจอคนที่เรียนเก่ง แต่ไม่สามารถนำความเก่งนั้นมาปรับใช้กับชีวิตในโลกภายนอกได้ โรงเรียนที่พ่อแม่ยุคใหม่ต้องการจึงไม่ได้ให้แค่การศึกษาที่โดดเด่นเท่านั้น แต้ต้องพาลูกออกไปเห็นโลกกว้าง ไปทำกิจกรรมนอกห้องเรียนเพื่อใช้ชีวิตจริง ๆ เพื่อปรับตัวได้จริง ๆ ซึ่งจะทำให้ลูกของคุณเรียนรู้นอกกรอบสี่เหลี่ยมของห้องเรียนได้ทุกมิติ

มีเพื่อนดี สังคมดี

เคยไหม? ลูกเราเรียนไม่แย่ แต่ต้องแวดล้อมด้วยเพื่อน ๆ ที่ไม่เชื่อเรื่องการเรียนแบบเดียวกัน โดยที่พ่อแม่ไม่มีทางรู้เลยว่าลูกเราเปลี่ยนไปไม่สนใจการเรียนเพราะอะไร สิ่งแวดล้อม เพื่อน สังคมในโรงเรียนเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่พ่อแม่ยุคใหม่ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ เพราะไม่ว่าลูกจะมีศักยภาพมากแค่ไหน หากไม่ได้แวดล้อมด้วยคนที่สนใจในการเรียนรู้ ใส่ใจการเล่นอย่างสร้างสรรค์ หรือให้ความสำคัญกับการกิจกรรมในระดับใกล้กัน ก็จะดึงความสนใจจากผู้เรียนให้ไขว้เขวได้ง่าย ๆ โรงเรียนที่พ่อแม่ต้องการจึงควรเป็นโรงเรียนที่ประสานความสนใจอันหลากหลายของผู้เรียน ทำให้เด็กทุกคนเก่งขึ้นในแบบของตัวเองพร้อม ๆ กัน เพื่อให้บรรยากาศการเรียนรู้นั้นทั้งแน่นไปด้วยวิชาการ แต่ก็สร้างความสุขและสังคมที่ดีได้

 สอบติด และประสบความสำเร็จ

เคยไหม? วาดฝันให้ลูกเป็นในสิ่งที่พ่อแม่อยากเป็น แต่ไม่ได้ถามลูกว่าความฝันของลูกคืออะไร จนสุดท้ายก็ต้องผิดหวังกับผลสอบทั้งๆ ที่ลูกเป็นเด็กขยันและตั้งใจเรียน เพียงเพราะพ่อแม่ส่งเสริมในสิ่งที่ไม่ใช่ความถนัดของลูก ความฝัน เป้าหมาย ความสำเร็จของลูกคืออีกปัจจัยของพ่อแม่ที่ห้ามพ่อแม่จึงไม่ควรละเลยทุกความฝัน ทุกเป้าหมายของลูก ควรเลือกโรงเรียนที่มีศักยภาพที่จะส่งให้ผู้เรียนไปถึงความฝันที่วางไว้ คณะที่ชอบ มหาวิทยาลัยที่ใช่ โดยเป็นมากกว่าโรงเรียน แต่เป็นทั้งเพื่อนและผู้ช่วยที่ช่วยให้ผู้เรียนเรียนอย่างเข้าใจ เป็นสุข แต่ก็เข้ามหาวิทยาลัยที่ตั้งใจไว้ได้เช่นกัน


โรงเรียนที่ส่งเสริมช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จอย่างมีความสุขในแบบของตัวเอง

โรงเรียนยุคใหม่ต้องปรับตัวและพัฒนาให้ทันกับโลกปัจจุบัน ไม่ใช่แค่ช่วยให้เรียนเก่งอย่างเดียว แต่ควรเป็นสถานที่ที่สามารถเรียนรู้ด้วยความสุขในแบบของตนเอง ช่วยฝึกฝนทักษะจำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 เตรียมความพร้อมเพื่อการใช้ชีวิตได้อย่างประสบความสำเร็จในอนาคต
โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม เป็นโรงเรียนหลักสูตรไทยมาตรฐานนานาชาติ ที่มุ่งเน้นความสุขและความสำเร็จของนักเรียนเป็นสำคัญ กับการสร้างแผนการเรียนรู้รายบุคคล หรือ Individual Development Plan เพื่อช่วยให้เด็กๆ ค้นหาตัวตน พัฒนาความสามารถตามความสนใจหรือความถนัดของตนเอง ผ่านกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 ควบคู่กับหลักสูตรวิชาการจาก OnDemand โรงเรียนกวดวิชาอันดับหนึ่งของไทย ผสมผสานเทคโนโลยีทางการศึกษาในห้องเรียน พร้อมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน ระดับนานาชาติตามมาตรฐาน Cambridge Assessment International Education ที่สามารถใช้สมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศและต่างประเทศทั้งในระดับ IGCSE O-Level และ A-Level พร้อมทั้ง Facility ที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงทำให้ทุกการเรียนรู้ที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมันธยม เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นด้วยความสุข ความชอบ ความถนัด เพื่อความสำเร็จตามเป้าหมายของนักเรียนทุกคน
ข้อมูลเพิ่มเติม: www.satitpattanaschool.org
บทความทั้งหมดของ LEARN Corporation (คลิก)