Home school การศึกษาที่คุณเลือกได้

เมื่อการศึกษาในยุคนี้ เด็กส่วนใหญ่เรียนที่บ้านมากกว่าไปโรงเรียน ทำให้คุณพ่อคุณแม่หลายคนเริ่มสนใจการเรียนแบบ ​Home School มากขึ้น แต่การเรียนแบบนี้จะแตกต่างกับโรงเรียนทั่วไปยังไง แล้วที่ไทยมีการรับรองมากแค่ไหน เราไปคำตอบด้วยกัน

 
Home School คืออะไร ?                                                                                              
เป็นการเรียนที่บ้าน มีพ่อแม่เป็นคนออกแบบจัดการเรียนการสอน เน้นความสนใจของเด็กเป็นหลัก โดยให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เปรียบเสมือนบ้านเป็นฐานความรู้ที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม และสังคมรอบตัว เปิดโอกาสให้เด็กได้ค้นหาตัวเองแล้วพัฒนาไปเรื่อยๆ ด้วยตัวเอง
 

 
จุดเด่นของ Home School                                                                                                 
พ่อแม่ หรือผู้ปกครอง สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของเด็ก ทำให้รู้ว่าชอบหรือมีความถนัดอะไร มีความสุขกับสิ่งไหน ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน และดูแลจัดการว่าอะไรเหมาะสมกับลูก ทำให้เมื่อเข้าใจในตัวเด็กมากขึ้นและกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น สร้างพื้นฐานที่ดีในชีวิตของเด็กอีกด้วย
 

 
ได้รับวุฒิการศึกษายังไงบ้าง ?                                                                                             
สามารถยื่นขอข้อมูลและหลักสูตรการสอน เพื่อจดทะเบียนการศึกษาโดยครอบครัวกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามพื้นที่อาศัยอยู่ โดยสามารถจดทะเบียนได้ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมปลาย จากนั้นเมื่อเด็กๆ เรียนผ่านทุกปีพร้อมกับเขตการศึกษาได้รับรายงานผลการเรียนจากพ่อแม่ ทางเขตฯ ก็จะออกใบประกาศให้ หรือสอบเทียบเพื่อรับวุฒิการศึกษาจากกศน. หรือสอบเทียบวุฒิมัธยมปลายด้วยหลักสูตรต่างประเทศอย่าง GED (General Educational Development) หรือ IGCSE (Intranational General Certificate of Secondary Education) เพื่อนำไปยื่นเทียบวุฒิการศึกษามัธยมปลายได้เช่นกัน 
 

 
ความแตกต่างของ Home School VS School                                                                   
โฮมสคูลจะเป็นการเรียนรู้ที่เด็กพัฒนาและหาวิธีการเรียนรู้จากตัวเอง โดยไม่ผ่านการถูกตีกรอบให้ท่องจำ เพราะโฮมสคูลเป็นการเรียนที่ออกแบบมาเพื่อพวกเขาโดยเฉพาะ ซึ่งแตกต่างจากโรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนจำนวนมาก ทำให้การเรียนการสอนเน้นภาพรวมและเด็กอาจไม่มีเวลาได้ค้นหาตัวเองและทำในสิ่งที่ตัวเองชอบได้เต็มที่ 
แม้ว่าการเรียน Home School กำลังเป็นที่สนใจในตอนนี้ แต่ก็ไม่ได้ง่ายสำหรับบางครอบครัว เพราะมีปัจจัยทั้งความต้องการของพ่อแม่และเด็ก วิถีชีวิตของคนในครอบครัว และสถานภาพของครอบครัว ดังนั้นควรศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนการตัดสินใจ