จับตามองอาชีพมาแรง พร้อมทักษะที่ต้องมี 

Update! อาชีพมาแรง น่าจับตามอง พร้อมทักษะที่ต้องมี

โลกหมุนไวจนปรับตัวตามแทบไม่ทันมีหลายอาชีพเกิดใหม่ และยังเป็น อาชีพมาแรง ที่น่าจับตามองเพิ่มขึ้นมามากมาย เพราะสถานการณ์ต่างๆ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะทำให้มีคนตกงานสูงขึ้น แต่เด็กรุ่นใหม่โชคดียังเลือกวิชาเรียนต่างๆ ได้ทัน ส่วนพวกเราวัยทำงานก็ไม่ต้องกังวลไปถ้าหมั่นพัฒนาทักษะตัวเองอยู่เรื่อยๆ รับรองไม่มีตกงานแน่นอน  
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

1.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ยุคนี้ต้องเจอกับมลพิษมากมาย ไม่ว่าจะเป็นฝุ่น หรือเชื้อโรคต่างๆ สายอาชีพนี้คอยทำหน้าที่ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพของมนุษย์และโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เพื่อหาวิธีป้องกันและรักษาอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด อาชีพนักวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงถือว่าเป็นสายงานที่มาแรงไม่เบาเลย 
ทักษะที่ต้องมี
– ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีววิทยา เคมี
– ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ เภสัชเวท
พฤกษเคมี เภสัชวิทยา
– ความรู้ด้านการทดลอง
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

2.นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 

เทคโนโลยีที่โตขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดปริมาณข้อมูลจากผู้บริโภคจำนวนมาก ดังนั้นธุรกิจไหนที่สามารถหาและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้ได้มากก็ยิ่งได้เปรียบกว่าคู่แข่ง จึงทำให้เกิดอาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลขึ้น เพื่อจัดการและประยุกต์ข้อมูลเชิงลึกที่มีอยู่กระจัดกระจายในอินเทอร์เน็ตหรือหลายที่รวมเข้าด้วยกัน ผ่านการบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ นวัตกรรม คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ข้อมูลเข้าใจง่ายและเป็นระบบ สามารถนำไปยกระดับและพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
ทักษะที่ต้องมี
– ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
– ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ
– ความอยากรู้อยากเห็น
และความคิดสร้างสรรค์

นักพัฒนาแอปพลิเคชั่น

3.นักพัฒนาแอปพลิเคชั่น 

สมาร์ทโฟน จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตมากขึ้นเรื่อย ๆ อยู่ใกล้ชิดกับเราจนเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยที่ 5 ของชีวิตไปแล้วจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาแอปฯ ที่ตอบโจทย์เพิ่มความสะดวกสบาย รวมถึงกระตุ้นการซื้อสินค้า/ใช้บริการ ทำให้นักพัฒนาแอปพลิเคชั่นเป็นอาชีพที่ตลาดงานทั่วโลกต้องการ
ทักษะที่ต้องมี
– ความรู้ด้านการเขียนโค้ด (Coding)
– ความรู้ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Software / Hardware
– ความรู้ด้านการพัฒนาและออกแบบโปรแกรมด้านคอมพิวเตอร์
– ความรู้ด้านโครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
– ความรู้ด้านระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

4.วิศวกรสิ่งแวดล้อม

ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นภาวะโลกร้อน เหตุการณ์ภัยพิบัติ หรือขยะที่เพิ่มมากขึ้น อาชีพที่ทำหน้าที่คอยเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ศึกษา เพื่อปรับปรุงปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ จึงเป็นที่ต้องการอย่างมาก เพื่อทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์และสัตว์สามารถดำเนินชีวิตต่อไปอย่างปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดี
ทักษะที่ต้องมี
– ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เคมี
– ความสนใจด้านสิ่งแวดล้อม
– ความรู้ด้านการทดลอง
นักบำบัด Social media

5.นักบำบัด Social media

อาชีพนี้ถือว่าเข้ายุคสมัยนี้สุดๆ เพราะตอนนี้สังคมได้กลายเป็นสังคมก้มหน้ากันหมด เลยทำให้เกิดอาชีพนี้ขึ้น เพื่อบำบัดอาการคนที่มีอาการเสพติดสื่อออนไลน์ขึ้น ซึ่งแน่นอนการบำบัดอาการหรือโรคเฉพาะย่อมมีค่าตอบแทนที่ค่อนข้างสูง เพราะเป็นอาการที่อาจมีสาเหตุและลักษณะเฉพาะกันไปแต่ละบุคคล จึงต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคนี้ 
ทักษะที่ต้องมี
– ความรู้ด้านจิตวิทยา
– ความรู้ด้านการสื่อสารเชิงรุก
– ความสนใจด้านพฤติกรรมของคนกับ social media
มีอาชีพเกิดใหม่ และ อาชีพมาแรง ที่น่าจับตามองเพิ่มขึ้นมากมาย นี่เป็นเพียงส่วนเดียวเท่านั้น สำหรับนักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาจากสถาบัน OnDemand กวดวิชาวิทย์-คณิตฯ อันดับ 1 ของประเทศช่วยสานฝันให้ประสบความสำเร็จ เผชิญหน้าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยไปพร้อมกัน…ในอนาคตแม้จะมีหุ่นยนต์เริ่มเข้ามาแทนที่หลายๆ อาชีพ แต่ถ้าเราหมั่นพัฒนาตัวเองอยู่เสมอรับรองไม่มีตกงานแน่นอน 

ธุรกิจทั้งหมดของ Learn Corporation คลิกที่นี่

อ่านบทความสาระน่ารู้อื่นๆ คลิกที่นี่

ติดตาม LEARN Corporation ได้ที่