ยื่นภาษีแบบสมาร์ท ตามสไตล์คนรุ่นใหม่

เมื่อคุณทำงานมีรายได้ แน่น่อนว่าในทุกๆ ปี จะต้องยื่นภาษีเพื่อแสดงและจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับกรมสรรพากร และวิธีการยื่นภาษีนั้นก็มีอยู่หลายวิธีให้คุณได้เลือกยื่นตามต้องการ
หากเป็นเมื่อก่อนคุณอาจจะต้องพบความยุ่งยากและปวดหัวกับการกรอกเอกสาร เพราะคุณจะต้องเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วน เช่น หนังสือรับรองเงินเดือนและการหักภาษี (50 ทวิ) ทะเบียนสมรส เอกสารรับรองบุตร หรือ หนังสือรับรองการหักลดหย่อนต่างๆ ที่ใช้ลดภาษีได้ เป็นต้น เพื่อนำไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรใกล้บ้านคุณตรวจสอบ หรืออีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวก ก็คือ การยื่นภาษีออนไลน์บนเว็บไซต์ของกรมสรรพากร เพื่อยื่นแบบ ภ.ง.ด 90/91 
แต่ปัจจุบันมีอีกวิธีหนึ่งที่สะดวกกว่านั้น และคนวัยทำงานอย่างเรามีหรอจะยอมตกเทรนด์ คือการยื่นภาษีผ่านแอปพลิเคชัน RD Smart TAX จากกรมสรรพากร ซึ่งขั้นตอนการยื่นภาษีผ่านแอปพลิเคชั่นเป็นอย่างไรมาดูกันเลย

1.ก่อนโหลดแอปฯ ต้องลงทะเบียนก่อน! 
ขั้นตอนก่อนการยื่นผ่านแอปพลิเคชัน RD Smart TAX คุณต้องลงทะเบียน
ในเว็บไซต์ epit.rd.go.th ของกรมสรรพากรก่อน เพราะรหัสผ่านจากเว็บไซต์จะเป็นรหัสผ่านอันเดียวกันที่มากรอกในแอปฯ ซึ่งถ้าใครเคยลงทะเบียนไว้แล้ว ก็สามารถโหลดแอปฯ และใช้รหัสผ่านเดียวกันได้เลย

  1. เริ่มต้นยื่นแบบออนไลน์ผ่านแอปฯ RD Smart TAX

เมื่อคุณโหลดแอปฯ มาแล้ว ให้เลือก “ยื่นแบบออนไลน์” ที่แท็บด้านล่าง จากนั้นกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซต์กรมสรรพากรให้เรียบร้อย 
นำรหัสมากรอกเรียบร้อย จะมาที่หน้า “ข้อมูลผู้ใช้” มีส่วนข้อมูลทั่วไป ที่อยู่ ข้อมูลเพื่อการยื่นภาษี และข้อมูลเพื่อลดหย่อนภาษี ให้กรอกรายละเอียดของตัวเองลงไป หรือหากเคยยื่นภาษีผ่านช่องทางออนไลน์เมื่อปีก่อนๆ ข้อมูลการลดหย่อนภาษีก็จะปรากฏในแอปฯ  โดยไม่ต้องเสียเวลากรอกอีก หรือถ้ามีรายการลดหย่อนภาษีอื่นๆ เพิ่มเติมให้กดเลือก “ประสงค์จัดเก็บรายการก่อนยื่นภาษี” เลือกรายการลดหย่อนภาษี แล้วกดต่อไป 
ในหน้า “ยื่นภาษี” ให้กรอกตัวเลขเงินได้ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรผู้จ่ายเงินได้ ซึ่งก็คือบริษัทที่จ่ายเงินเดือนให้เรานั่นเอง จากนั้นกดต่อไปที่หน้า “บันทึกเงินได้ยกเว้น/ค่าลดหย่อน” ให้กรอกค่าลดหย่อนต่างๆ ที่มี เช่น ค่าสมทบประกันสังคมไป 9,000 บาท เงินบริจาคอื่นๆ เป็นต้น เมื่อกรอกครบแล้ว แอปฯ จะคำนวณภาษีให้ทันทีว่าเราชำระไว้เกิน หรือต้องชำระเพิ่ม 
หากต้องชำระภาษีเพิ่มแอปฯ ก็จะแจ้งให้รู้ช่องทางชำระภาษี หรือกรณีที่ได้รับเงินภาษีคืนระบบจะแจ้งว่าจะโอนเงินคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์เพื่อความสะดวกได้ค่ะ 

3.ข้อดี/ข้อจำกัดการยื่นภาษีผ่านแอปพลิเคชัน
การยื่นภาษีผ่านแอปพลิเคชั่นเป็นวิธีที่สะดวก เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัว อีกทั้งเข้าใจง่าย ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก มือใหม่สามารถทำเองได้ 
แต่ก็มีข้อจำกัดอยู่เช่นดัน คือ ยื่นได้เฉพาะ ภ.ง.ด.91 เท่านั้นก็คือต้องมีรายได้จากเงินเดือน โบนัส เพียงอย่างเดียว หากคุณมีรายได้จากช่องทางอื่นๆ เช่น ค่าจ้างจากการหารายได้พิเศษ เงินปันผลกองทุน เครดิตภาษีหุ้น ฯลฯ ซึ่งต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และไม่สามารถยื่นแบบผ่านแอปฯ ได้ ต้องยื่นภาษีด้วยวิธีอื่นแทน รวมถึง 
– คู่สมรสที่มีเงินได้และต้องการนำเงินได้มารวมคำนวณภาษี 
– คนที่ต้องการนำเงินได้ที่นายจ้างให้ครั้งเดียว เพราะเหตุออกจากงานแยกคำนวณภาษีในใบแนบ
– ผู้ที่ใช้สิทธิอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือทุพพลภาพ
และกรณีที่มีภาษีต้องชำระเพิ่ม ต้องจ่ายเต็มจำนวนครั้งเดียว และต้องชำระภายในกำหนดเวลาการยื่นแบบ ไม่สามารถผ่อนชำระ 3 งวดได้เหมือนกับการยื่นแบบที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่หรือผ่านทางออนไลน์ 

ธุรกิจทั้งหมดของ Learn Corporation คลิกที่นี่

อ่านบทความสาระน่ารู้อื่นๆ คลิกที่นี่

ติดตาม LEARN Corporation ได้ที่