การศึกษา ในยุค New Normal

การศึกษา ในยุค New Normal

การศึกษาไทย ในยุค New Normal นอกจากการปรับรูปแบบ New normal ในชีวิตประจำวัน “โรงเรียน” ก็ต้องมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนเช่นกัน ตอนนี้โรงเรียนเปิดเทอมแล้ว มีการอะไรบ้างที่ปรับเปลี่ยนไป มาดูกันเลย!

1.กระชับหลักสูตร ปรับเนื้อหา ของการศึกษา
เกือบทุกโรงเรียนมีการปรับหลักสูตรให้กระชับเน้นเนื้อหาที่จำเป็นตามมาตรฐานของแต่ละช่วงวัยควบคู่ไปกับจัดลำดับความสำคัญ โดยครูต้องจัดการวางแผนการสอนและจัดตารางเวลาเรียนให้กับเด็กได้อย่างเหมาะสม เน้นออกแบบสื่อการเรียนรู้ กำหนดคำถามท้ายบทเพื่อวัดความเข้าใจ รวมถึงคู่มือในการเรียนให้กับพ่อแม่ เพื่อการสื่อสารที่เข้าใจตรงกัน เมื่อต้องเรียนระบบออนไลน์

2.เพิ่มความยืดหยุ่นของเวลาเรียน / ความหลากหลายของการเรียนรู้
ความยืดหยุ่นในการใช้เวลาและการเลือกรูปแบบการเรียนสำคัญมาก เพราะทำให้ครูสามารถออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมและส่งเสริมการเรียนรู้รายบุคคลได้ ผ่านการกำหนดชั่วโมงการเรียนรู้ผ่านจอสำหรับเด็กแต่ละช่วงวัย โดยคำนึงถึงพัฒนาการด้านร่างกายและพัฒนาการด้านสังคม

3.ยกระดับการประเมินเพื่อการพัฒนา
แม้เด็กจะไม่สามารถมาเรียนได้ตามปกติเหมือนเมื่อก่อน แต่การประเมินเพื่อการพัฒนาก็ต้องดำเนินต่อ อาจต้องอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างเด็ก ผู้ปกครองและครูมากขึ้น เพื่อติดตามการเรียนรู้ สุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียน โดยให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมด้วย
และในยุคที่เด็กส่วนใหญ่ต้องเรียนบนออนไลน์ ทำให้คอร์สเรียนต่างๆ ที่เรียนต้องกระชับ เน้นความเข้าใจอย่างมาก สำหรับน้องๆ วัยประถม-มัธยม ขอแนะนำ Learn Anywhere คอร์สเรียนพิเศษออนไลน์สำหรับนักเรียนครบทุกวิชา ทุกระดับชั้นการศึกษา สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด 24 ชม. ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักเรียนในตอนนี้อย่างแท้จริงแน่นอน มีระบบตอบคำถามที่สามารถทิ้งคำถามไว้และรอการตอบกลับภายใน 24 ชม. อีกด้วย