การทำงานเป็นทีม

การทำงานเป็นทีม คืออะไร ทักษะที่ทุกคนบอกว่าเวิร์ก ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้เรซูเม่

ยังจำกันได้ไหม ว่าเราถูกปลูกฝัง ทักษะ “การทำงานเป็นทีม” กันตั้งแต่เด็ก ย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยมัธยมจนถึงสมัยมหาวิทยาลัย ประโยคคลาสสิคที่คุณครูมักจะบอกว่า “เอาล่ะ ทุกคนจับกลุ่ม, แบ่งกลุ่มกัน” เชื่อไหมว่า ทักษะนี้กลายเป็นทักษะยอดฮิตติดลมบนที่ทุกคนจะต้องมีประดับบนเรซูเม่ ลองมารื้อฟื้นกันหน่อยว่า การทำงานเป็นทีม คือ อะไร ที่จะช่วยให้งานเวิร์กขึ้นมีอะไรบ้าง

 

การทำงานเป็นทีม คืออะไร

การทำงานเป็นทีม คือ การทำงานร่วมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป หรือการทำงานแบบ Teamwork  เพื่อทำให้งานประสบความสำเร็จตามที่กำหนดไว้ โดยทุกคนในทีมมีเป้าหมายเดียวกัน เข้าใจวัตถุประสงค์ของงานตรงกัน และมีการแบ่งงานอย่างเป็นระบบ

 

แล้ว Teamwork ที่ดีควรเป็นอย่างไร

ความสำเร็จในการทำธุรกิจ หรือ โปรเจกต์ สักอย่างหนึ่งไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากคนแค่เพียงคนเดียว เรามีประโยคนึงมาให้ทุกคนได้ทำความรู้จัก ซึ่งสามารถช่วยย่อยให้เห็นภาพได้ง่ายมาก คือ “Teamwork makes the dream work” แปลตรงตัว ก็คือ ความฝันจะสำเร็จไปไม่ได้ หากขาดการทำงานเป็นทีมที่ดี ว่ากันในแง่ของการทำงาน สมมติว่า เราสร้างธุรกิจขึ้นมาสักหนึ่งอย่าง การที่ธุรกิจของเราจะเติบโตไปได้ จำเป็นที่จะต้องใช้คนที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขามาช่วยดู เพราะเราแค่คนเดียวไม่ได้มีความถนัดในทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นสาขาของบัญชี จัดซื้อ การขาย การผลิต หรือ การบริหารคน เป็นต้น ดังนั้นการมีทีมเวิร์ก หรือการเลือกคนมาทำงานเป็นทีมที่ดี เป็นสิ่งสำคัญที่จะให้องค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ และการสร้างทีมที่ดีนั้น จำเป็นที่จะต้องจัดคนให้ถูกกับงานด้วย งานที่ได้ถึงจะออกมาดีและมีคุณภาพ ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากร ดังสำนวนที่ว่า “Put the right man on the right job”

 

5 เทคนิคสร้างทีมเวิร์ก หรือการทำงานเป็นทีมที่ควรมีในแต่ละองค์กร

 

5 เทคนิคสร้าง Teamwork

 

  1. หัวหน้าทีมต้องมีความเป็นผู้นำ

การทำงานเป็นทีมจำเป็นต้องมีหัวหน้าทีมเพื่อคอยดูแล กำกับงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ สามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกแต่ละคนได้ บริหารทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่า สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับสมาชิกได้เมื่อเกิดปัญหา รวมถึงเป็นคนที่ทำหน้าที่เชื่อมสมาชิกในทีมเข้าด้วยกัน

 

  1. มอบหมายงานตามความถนัดของแต่ละคน

แต่ละคนมีความถนัดไม่เหมือนกัน ถ้าคน ๆ นึงได้รับมอบหมายให้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ถนัด Output ที่ได้ ก็คือ คนทำไม่ได้มีความเข้าใจในเนื้องาน และงานที่ได้ไม่มีคุณภาพเท่าที่ตั้งไว้ ดังนั้น การดึงเอาจุดเด่นของสมาชิกแต่ละคนมาใช้ให้ถูกกับงาน เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างทีมให้มีคุณภาพ

 

  1. เข้าใจถึงบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละคน

การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกในทีม เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้การทำงานเป็นทีมประสบความสำเร็จ เนื่องจากทุกคนเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเองว่าจะต้องทำอะไร รวมถึงเข้าใจบทบาทของเพื่อนร่วมงาน ทำให้สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ และเพิ่มประสิทธิภาพของงาน

 

  1. ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน

ควรมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนตั้งแต่แรก ให้สมาชิกทุกคนในทีมรับทราบและเข้าใจตรงกัน จะทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น เดินตามกรอบ ไม่ออกนอกทาง และไม่เสียเวลาเปล่า

 

  1. สื่อสารกันอยู่เสมอ

ทักษะในการสื่อสารเป็นหัวใจสำคัญที่ทุกคนควรมี เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ทำให้สมาชิกในทีมเข้าใจตรงกัน ซึ่งการทำงานเป็นทีมต้องอาศัยสมาชิกหลายคนในการทำงานชิ้น ๆ หนึ่งให้สำเร็จ ดังนั้น การอัพเดทโดยการสื่อสารกันอยู่ตลอดเป็นสิ่งสำคัญที่ควรจะต้องทำ เพื่อทำให้งานเกิดความติดขัดน้อยที่สุด