Future of work-1

Future of work เทรนด์ของโลกการทำงานในยุค 2023

Future of work-1

แน่นอนว่าในแต่ละปี เทรนด์และรูปแบบการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่ในปี 2023 กลับมีเทรนด์การทำงานรูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของคนทั้งโลกไป โดยสิ้นเชิง ทำให้หลายบริษัทเริ่มปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบใหม่ จนกลายเป็นกระแส Future of Work แล้วเทรนด์นี้มีบทบาทกับการทำงานของเราอย่างไรบ้าง?

Future of Work คือ รูปแบบการทำงานในอนาคต ที่สร้างความตื่นตัวให้กับองค์กรและผู้บริหารทั่วโลก ได้ตระหนักถึงอิทธิพลของเทคโนโลยี มุมมองการทำงาน และการเรียนรู้เพื่อนำมาปรับใช้กับองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพมากขึ้น และสามารถไปสู้เป้าหมายที่วางไว้ในปี 2023 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Future of work-2

Hybrid Working

รูปแบบการทำงานที่เกิดขึ้นในช่วงโควิด คือการอนุญาตให้พนักงานทำงานที่ออฟฟิศสลับกับการทำงานที่บ้าน (Work from home) หรือที่ไหนก็ได้ (Remote Working) ข้อนี้จำเป็นมาก เพราะเป็นปัจจัยสำคัญที่กลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่ (Candidate) มองหาเป็นหลักเมื่อต้องตัดสินร่วมงาน เพราะคนรุ่นใหม่มองว่าการทำงานที่มีคุณภาพไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นที่ออฟฟิศ ซึ่งนอกจากจะเป็นผลดีกับพนักงานแล้ว ตัวองค์กรหรือบริษัทเอง ก็ยังสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสำนักงานได้อีกด้วย

Future of work-3

Automation

ในยุคปัจจุบันการนำเทคโนโลยี และ AI เข้ามาปรับใช้ในการทำงาน ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของรูปแบบนี้ เพราะเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยให้การทำงานง่าย รวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น รวมถึงอาจช่วยลดค่าใช้จ่าย เพิ่มกำไรให้กับองค์กร โดยใช้กับงานพื้นฐานทั่วไปที่มีรูปแบบซ้ำ ๆ (Routine) ให้กลายมาเป็นการทำงานแบบอัตโนมัติ ก็จะช่วยควบคุมคุณภาพ และลดการเวลาในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น

Future of work-4

Culture

วัฒนธรรมองค์กร ถือเป็นอีกสิ่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นทัศนคติ ค่านิยม และความเชื่อที่ทุกคนในองค์กรมีร่วมกัน ซึ่งจะขับเคลื่อนให้องค์กรเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและเป็นหนึ่งเดียว อีกทั้งยังเป็นเป้าหมายให้ทุกคนในองค์กรมองเห็นภาพแห่งความสำเร็จเดียวกัน ซึ่งถือเป็นสิ่งที่คนทำงานรุ่นใหม่ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

Future of work-5

Flexible

ความยืนหยุ่น ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้ ด้วยลักษณะรูปแบบการทำงานในปัจจุบันที่ต้องการความยืนหยุ่นสูง สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมตามไลฟ์สไตล์ชีวิตที่แตกต่าง เช่น ความยืนหยุ่นด้านเวลา รูปแบบการทำงาน รวมไปถึงสถานที่ทำงาน เพราะปัจจัยเหล่านี้ เป็นสิ่งที่จะเอื้อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

Future of work-6

Communication

เพราะมนุษย์และการสื่อสาร เป็นของคู่กัน ดังนั้นการทำงานรูปแบบใหม่นี้จึงเน้นการสื่อสารที่ตรงจุด เข้าใจตรงกัน ลดการใช้ตัวกลางในการสื่อ ลดลำดับขั้นการสื่อสาร เพื่อลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในการสื่อสารให้มากที่สุด นำไปสู่การเข้าใจข้อมูลได้อย่างตรงจุดนั่นเอง

 

สิ่งที่น่าสนใจ

  • 5 ทักษะการทำงาน สร้างโอกาสก้าวหน้าให้คุณ ปี 2023 (คลิก)
  • Skooldio สตูดิโอสำหรับผู้ที่ต้องการอัพสกิลใหม่ๆ สำหรับวัยทำงาน