เลิร์น คอร์ปอเรชั่น ผนึกกำลัง 3 ภาคส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาไทยใน โรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 2

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด กิจการสังคมมุ่งทำงานด้านการศึกษาของประเทศ…