THE INSPIRATIVE : Ep 3 เทรนครู : ออนไลน์แพลตฟอร์มสำหรับฝึกอบรมและพัฒนาครู

https://www.youtube.com/watch?v=iLkB8WxZVME "ตอนนี้การศึกษาไทยอยู่ในภาวะเหลื่อมล้ำภายในประเทศสูง…


NIA ชู “เทรนครู” โครงการช่วยเหลือสังคมในวงกว้าง

1 ใน 13 โครงการยอดเยี่ยม จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA)…


คลอดหลักสูตร “เทรนครู” (TRAINKRU) ติดอาวุธครูไทยเพื่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21

 คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยและองค์กรการศึกษาชั้นนำ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล…