ตลาดแรงงาน

อัปสกิลให้พร้อม! ตรงใจตลาดแรงงาน ต้อนรับเทรนด์ EdTech ปี 2023

EdTech (Education Technology) หรือ เทคโนโลยีการเรียนรู้…