หลักการทำงาน

หลักการทำงาน S.T.I กุญแจสำคัญที่ LEARN ใช้ออกแบบหลักสูตรให้ตอบโจทย์กับเป้าหมายของผู้เรียน

LEARN Corporation ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ และนำไปปรับใช้กับการทำงานที่เรียกว่า “หลักการทำงาน S.T.I”…