หัวหน้าที่ดี

ทำงานแบบไหนถึงจะเป็น หัวหน้าที่ดี VS ลูกน้องที่น่ารัก

ทุกคนล้วนแต่มีสไตล์การทำงานแตกต่างกันออกไป ที่จะสะท้อนถึงนิสัย บุคลิกภาพ จุดแข็ง-จุดที่ควรพัฒนา…