NIA ชู “เทรนครู” โครงการช่วยเหลือสังคมในวงกว้าง

1 ใน 13 โครงการยอดเยี่ยม จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA)…